بازتابش نور در نورپردازی نما

یکی از مهمترین موارد در طراحی نورپردازی نمای ساختمان میزان بازتابش نور با توجه به نوع مصالح بکار برده شده در نما می باشد. هرچه درصد میزان بازتابش بیشتر باشد با توان کمتر و پروژکتورهای LED کمتری میتوان نما را نورپردازی نمود.

اصولا برای روشنایی که ما احساس میکنیم دو عامل اهمیت دارد. شدت نور یا به عبارت دیگر مقدار نوری که بر جسم می تابد و توان بازتابی جسم یعنی نسبت بین مقدار نوری که به وسیله جسم بازتابیده میشود به مقدار نوری که جذب میشود.

میزان انعکاس نور در مصالح که در نمای ساختمان به کار می روند:

انعکاس نور در مصالح نما

نوع جسم یا رنگدرصد ضریب انعکاسنوع جسم یا رنگدرصد ضریب انعکاس
آلومینیوم پرداخت شده65-85کاشی سفید75-87
آلومینیوم کدر55-60شیشه روشن6-8
برنج صیقلی شده60شیشه موج دار5-15
برنج کدر54آینه با اندود قیر88-93
فولاد55رنگ سبز تیره10-20
ورق حلبی70رنگ سبز روشن45-65
نیکل پرداخت شده53-63قهوه ای مایل به زرد30-50
نیکل تیره (کدر)50زرد کمرنگ45-55
روی صیقلی55رنگ زرد روشن50-70
گرانیت (سنگ خارا)10-25رنگ قرمز تیره1-20
بتن10-50رنگ قرمز روشن20-50
آسفالت با اندود قیر8-15رنگ آبی دریایی10-50
آجر10-30رنگ آبی آسمانی35-45
سنگ مرمر سفید60-85رنگ خاکستری45-50
ملاط ساروج تیره20-30رنگ خاکستری تیره10-15
ملاط ساروج روشن40-50رنگ سفید70-90
Visited 1,291 times, 1 visit(s) today