نورپردازی نمای رومی (ریز هزینه ها)

نورپردازی ساختمان مسکونی با نمای رومی توضیحات نورپردازی نمای ساختمان: این پروژه مثل خیلی از مجتمع های بزرگ در دو مرحله نورپردازی شد. بعضی از کارفرمایان ترجیح می دهند نورپردازی نمای ساختمان شان در دو نوبت یا بیشتر انجام شود که دو علت عمده دارد اولا به علت کاهش زمان مصرف از داربست و کاهش … ادامه خواندن نورپردازی نمای رومی (ریز هزینه ها)