نورپردازی نمای مدرن (هزینه تجهیزات)

نورپردازی نمای مدرن در نورپردازی نمای مدرن (ترکیب سنگ و آجر) بدلیل متفاوت بودن خاصیت انعکاس نور در دو جنس متفاوت توصیه می شود که از نورپردازی ترکیبی استفاده کرد. نورپردازی ترکیبی از تفاوت های پرتوهای نوری پدید می آید که ممکن است این تفاوت در طیف نور یا اصطلاحا رنگ نور باشد و یا … ادامه خواندن نورپردازی نمای مدرن (هزینه تجهیزات)