چگونه نور مناسب برای گیاه را انتخاب کنید ؟

نور مناسب برای گیاهان بسیار حائز اهمیت است زیرا قادر به تآمین نور کافی برای گیاه در محیط بسته است. همانطور که میدانید نور باعث عمل فتوسنتز در گیاه میشود.¹

Bamboo LED Grow Light Garden

گیاه بامبو در مواجهه با نور LED : خروجی بسیار بالایLED ها، نور مناسب برای رشد گیاهان داخل فضای بسته را فراهم کرده است. در اینجا اصول پایه ذکر شده است.

نور مصنوعی رشد گیاه

انواع محصولات لامپ رشد گیاه را ببینید در توان های مختلف ببینید.

مبانی و اصول چراغ رشد گیاه : رنگ پریدگی گیاه در محیط بسته و بدون نور فرد را به استفاده از لامپ رشد گیاه سوق میدهد. زیرا نور کافی در این محیط وجود ندارد. بنابراین جهت فراهم کردن نور مورد نیاز برای گیاه استفاده از چراغ رشد گیاه اهمیت پیدا می کند. تمامی گیاهان، جهت انجام فتوسنتز نیازمند نور هستند. در طی انجام این فرایند انرژی بدست امده از طریق نور به قند تبدیل می شود. جای تعجب نیست که گذراندن وقت در یک اتاق پرگیاه میتواند بسیار لذت بخش باشد. گیاهان از نظر مقدار نور دریافتی جهت گل دهی متفاوت هستند.

خانه های نور پایین مثل dracaenas ، هنگامی که در یک پنجره ی رو به شمال قرار می گیرند بهترین عملکرد را دارند. گیاهانی مثل گوجه فرنگی نیازمند نور تابنده تر هستند بیش از آنکه یک پنجره ی رو به جنوب خصوصا در زمستان تآمین میکند.

گیاهان از نظر مقدار نور دریافتی جهت گل دهی متفاوت هستند.

چراغ رشد گیاه

طراحی پایه های مخصوص نور با استفاده از لامپ رشد گیاه جهت فراهم کردن شدت نور مورد نیاز برای گیاه

اندازه گیری نور : اصطلاح لومن توضیح میدهد که مقدار روشنایی قابل رویت توسط چشم انسان چگونه خواهد بود. به طور کلی هر چه مقدار لومن بالاتر، نور روشن تر خواهد بود. شدت نور مقدار نور رسیده به سطح در فاصله ی مشخص از منبع نور توصیف می شود. یک لامپ نور بالا که به اندازه ی 12 فاصله از سطح دارد همان شدت نوری را فراهم میکند که یک لامپ نور پایین که برابر 2 از سطح است فراهم می کند. وقتیکه شما در زیر نور چراغ رشد گیاه قرار می گیرید میتوانید شدت نور را با دو روش کنترل کنید: با روشنایی لامپ و مقدار نزدیکی لامپ  به برگ های گیاه.

مدت زمان تعداد ساعات نوری که گیاه در 24 ساعت دریافت میکند. در فضای باز، مدت زمان نور برحسب محل و فصل متفاوت است. هر چه که از استوا دورتر شویم روزهای زمستان کوتاه تر می شوند (چندین ساعت از روشنایی روز). در داخل خانه، ما می توانیم مدت زمان نور را با روشن و خاموش کردن چراغ رشد گیاه یا حتی با یک تایمر زمانبندی شده کنترل کنیم. قانون اصلی این است که لامپ ها به مدت 16 ساعت در روز روشن بمانند و به مدت 8 ساعت به گیاه استراحت داده شود. بسیاری از گیاهان از مدت زمان خاموش بودن نور رشد گیاه بهره مند می شوند و این زمان صرف استراحت گیاه می شود. در طول این مدت آنها از مقدار انرژی جذب شده در طول روز استفاده می کنند تا رشد گیاه تقویت شود. گیاهان خاص به مدت زمان ویژه و خاص تاریکی روز نیازمند هستند تا گل دهی را شروع کنند و دیگر الگوهای رشد ایجاد شود.

نور خورشید تمامی رنگ های موجود در طیف را در بر می گیرد. چراغ رشد گیاه طیف کامل، طیف خورشیدی طبیعی را به وجود اورده است.

رنگ شکل قابل رویت را توصیف می کند. میتوان آن را به صورت “درجه حررات” بیان کرد. اگر چه هیچ گونه ارتباطی با گرم یا سرد شدن لامپ ندارد، بیشتر لامپ های رشد تعادل نور cool (انتهای آبی رنگ طیف) و نورwarm (انتهای قرمز طیف) را فراهم میکنند. (اگرچه چراغ رشد گیاه نور در رنگ های متنوع به صورت طیف کامل وجود دارند. گیاهان از نور کم قسمت های سبز و زرد طیف بهره مند می شوند.

اغلب نور با استفاده از اصطلاح کلوین توصیف می شود. لامپ فتوسنتز با درجه کلوین 5000 مایل به آبی ظاهر می شود. درجه کلوین 2500 مایل به رنگ قرمز به نظر می آید. به صورت کلی، چراغ رشد گیاه که به سمت انتهای آبی انحراف دارند برای رشد رویشی مناسب هستند. در حالیکه آنهایی که به انتهای قرمز انحراف دارند در تحریک گیاهان جهت گل دهی و میوه دهی مناسب هستند.

به طور خاص جوانه ها نیازمند نور هستند و وقتی که مقدار کافی نور دریافت نکنند ضعیف و شکننده می شوند. در بیشتر موارد، حتی آفتاب گیرترین پنجره نیز شدت نور مورد نیاز را فراهم نخواهند کرد. پایه ی لامپ رشد گیاه ویژه میتواند رشد مورد نیاز جهت جوانه دهی را فراهم کند. همان طورکه نهال ها رشد می کنند میتوانید حدود یک بار در هفته لامپ رشد را بالا نگه دارید تا لامپ رشد چند اینچ بالاتر از شاخ و برگ نگه داشته شوند.

LED ، فلورسنت ها یا رشته ای

استفاده از لامپ های LED به عنوان لامپ رشد گیاه، تولید گرمای کمی می کند. نیمی از الکتریسیته را مورد استفاده قرار می دهد 5 برابر لامپ های فلورسنت ماندگاری دارد و عاری از جیوه هستند. لامپ های رشته ای معمولی برای رشد داخل خانه مورد استفاده قرار نمی گیرند زیرا باعث گرمای بیش از حد شده در نتیجه شاخ و برگ گیاه را می سوزاند.

¹.اطلاعات بیشتر در زمینه فتوسنتز را اینجا بخوانید

Visited 3,745 times, 1 visit(s) today