در راستای اقدامات حمایتی دولت در جهت تعویض لامپ های رشته ای و CFL با لامپ های فوق کم مصرف (LED) این شرکت اقدام به اجرای طرح ویژه ای جهت تسهیل مجهز شدن اماکن مسکونی و تجاری به لامپ های بسیار کم مصرف ال ای دی با شرایط ذیل نموده است:

کاهش قیمت لامپ های ال ای دی
دریافت کلیه لامپ های قدیمی بر طبق تعرفه قیمت مصوب شده (جدول شماره ۱)
تحویل لامپ LED با شدت نور های مختلف
دریافت مابه التفاوت لامپ LED و لامپ قدیمی

تبصره ۱: به دریافت یک عدد لامپ از هرنوع یک عدد لامپ LED تحویل می گردد.

صفحه لامپ های ال ای دی

جدول شماره ۱
لامپ رشته ای سرپیچ بزرگ قیمت مصوب
ريال
لامپ رشته ای سرپیچ کوچک (شمعی) قیمت مصوب
ريال
لامپ CFL سرپیچ بزرگ قیمت مصوب
ريال
لامپ CFL سرپیچ کوچک (شمعی) قیمت مصوب
ريال
۴۰w ۲۵,۰۰۰ ۴۰w ۲۰,۰۰۰ ۹w ۳۰,۰۰۰ ۶w ۲۵,۰۰۰
۶۰w ۲۵,۰۰۰ ۶۰w ۲۵,۰۰۰ ۱۱w ۳۵,۰۰۰ ۹w ۳۰,۰۰۰
۱۰۰w ۳۰,۰۰۰ ۲۳w ۴۰,۰۰۰ ۱۱w ۳۵,۰۰۰
۲۰۰w ۳۵,۰۰۰ ۲۶w ۴۵,۰۰۰
۳۵w ۵۰,۰۰۰
Visited 113 times, 1 visit(s) today