روشنایی صنعتی:

روشنایی صنعتییکی از مقوله هایی که در روشنایی مطرح است روشنایی صنعتی برای کارگاه ها  و کارخانه ها و انبارها و سوله های با کاربری های متفاوت می باشد. برای تعیین میزان روشنایی سوله ابتدا باید روشنایی استاندارد جهت کاربری مورد نظر تعیین گردد. به این منظور مراکز تخصصی و انجمن های فعال در نور و روشنایی جداول استانداردی را ارائه داده اند که شدت روشنایی مورد نیاز برای هر محیطی متناسب با کاربری آنها تعیین می کند. به عنوان مثال بر طبق مبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشنایی منتشر شده توسط معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری روشنایی مورد نیاز برای فضاهای متفاوت در یک کارخانه غلات واقع در شهرستان خمین را بررسی میکنیم.

طبق این استاندارد:

                   روشنایی سوله و انبار:               50  لوکس

                   روشنایی عمومی:                    70 لوکس

                   روشنایی خط تولید غلات:         200 لوکس

می باشد که تامین این شدت روشنایی به لومن پروژکتور و لنز های مصرفی آن وابسته است. به این ترتیب برای یک سوله به ابعاد 12 در 18 متر با کاربری انبار غلات و کارخانه غلاتی با همین ابعاد و دارای خط تولید با پروژکتورهایی با 3000 لومن روشنایی تعداد و چینش زیر در این پروژه اجرا شده است.

Visited 1,339 times, 1 visit(s) today