اصول نورپردازی در فضای باز

با آمدن تابستان، احتمالاً بیشتر وقت خود را در فضای باز سپری خواهید کرد و از آن لذت خواهید برد. این وقتگذرانی بیشتر شامل استراحت در حیاط پشتی خانه، یا شام خوردن با دوستان در هوای آزاد خواهد بود. این لذت نباید با غروب آفتاب تمام شود و عدم وجود نورپردازی یا نامناسب بودن آن لذت بهرهگیری از هوای آزاد و زیبایی آن را از شما بگیرد. همهی انواع نورپردازیها در فضای باز شبیه هم نیستند. بیشک نورپردازی در فضای باز بیش از قرار دادن یک چراغ روی دیوار یا چند رشته نور برای ساختن فضایی شبیه به روز میباشد. برای ساختن محیط مورد نظر، فقط باید اسباب مناسب نورپردازی در حیاط پشتی را انتخاب کنید. خوشبختانه، طراحان داخلی و تهیه کنندهی الگوهای طراحی در مجموع صنایع نور صبا اینجا هستند تا به شما کمک کنند. در این مرحله انواع نورپردازی در فضای باز را معرفی میشود. و همچنین محل مناسب جاگیری اسباب نورپردازی، چگونگی محاسبه مقدار نورپردازی مورد نیاز و موارد دیگر را توضیح داده میشود. این نکات نورپردازی در فضای باز را به کار بگیرید تا بتوانید از شبهای تابستانی خود لذت بیشتری ببرید.

نورپردازی در فضای باز

  1. دربرگیرنده این سه نوع

برای نورپردازی در فضای باز مطمئن شوید که این سه نوع اصلی نورپردازی را که در نورپردازی نما نیز صادق هستند ، با یکدیگر ترکیب کنید: محیطی، موردی و تشدیدی. نورپردازی محیطی میتواند از طریق چراغهای آویزان، چراغهای ثابت، و چراغهای دیواری انجام شود. نورپردازی موردی شامل نور گذرگاهها به علاوهی چراغهای زینتی و ایمنی میباشد. همچنین میتوانید با استفاده از کیتهای منظرهای و نورهای موضعی، نورپردازی در فضای باز را تشدید کنید. بهتر است: «برای یک پاسیوی کوچک و با بودجهای متوسط، سعی کنید از چراغهای رشتهای، چراغهای موضعی خورشیدی، یا پروژکتور LED استفاده کنید.»

  1. محاسبه

پیش از شروع خریدهایتان، نیاز به محاسبهی دقیق میزان نورپردازی مورد نیازتان دارید. بهتر است که: «برای تعیین میزان نور مورد نیاز هر فضا، از این محاسبهی سریع استفاده کنید: مساحت مورد نظرتان را بر حسب فوت مربع در عدد 5/1 ضرب کنید تا به تخمینی حدودی از مقدار برق مورد نیاز بر حسب وات دست پیدا کنید. برای مثال یک مساحت 100 فوتی برای نورپردازی در فضای باز نیاز به 150 وات برق دارد.»

  1. در نظر گرفتن در هنگام انتخاب اسباب نورپردازی

فضای خود را برای نورپردازی در فضای باز ببینید و آن را اندازه بگیرید، تا از اسباب نورپردازی بزرگتری استفاده نکنید. «بزرگی و موقعیت هر اسباب را پیش از خرید با استفاده از یک تکه کاغذ معمولی کنترل کنید. از یک نمونه کاغذ برای تعیین محل دقیق و بررسی بزرگی آن ابزار نورپردازی پیش از خرید استفاده کنید. برای هر یک از موارد ایوان جلوی خانه، یا پاسیوی عقب خانه، اندازهی چراغ دیواری بیرون از خانه باید تقریباً یکسوم ارتفاع در باشد.» همچنین باید مطمئن شوید که از نورپردازی مستحکمی استفاده میکنید. نورپردازی در فضای باز باید به گونهای باشد که از مواد با کیفیت و مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی بهره گرفته باشد.

برای ترمیم سریع نور در چمن جلو یا پشت خانه، مورفی پیشنهاد میکند تا از یک کیت نورپردازی منظرهای استفاده شود. «از کیتی استفاده کنید که مستقیماً به هر خروجی ممکنی وصل میشود. این کیتها معمولاً شامل چند نور موضعی زمینی میشود که بر روی یک سیم واحد به هم متصل شدهاند. آنها را در باغ طوری قرار دهید که سایههایی فوقالعاده بسازند و یا آنها را دور پاسیو مستقر بکنید تا حالتی شاد و شبیه به جشن بسازید.» البته میتوانید برای نورپردازی در فضای باز از نورپردازی منظرهای خورشیدی نیز بهره بگیرید.

  1. استفاده از LEDها

همانطور که میدانید «LEDها انرژی کمتری نسبت به لامپهای هالوژنی یا رشتهای مصرف میکنند. علاوه بر این، فارغ از بحث نگهداری هستند و نیازی به تعویض لامپها ندارید.

  1. نگاه کردن به فضای آزاد بیرونی از داخل خانه

این کار میتواند به شما در تصمیمگیری راجع به نوع نورپردازی و نحوهی استقرار آن در اطراف حیاطتان کمککننده باشد. «به این نگاه کنید که فضاها، باغچهها و راهروهای عبوری چگونه استقرار پیدا کردهاند و ببینید که از درون خانه چطور به نظر میآیند. نورپردازی باغچهها یا بوتهزارهایی که از اتاق پذیرایی یا ناهارخوری پیدا هستند، یک دید وسیعتری به اتاق شما در شب میدهد. حالا به این فکر کنید که فضای باغچه را با نورپردازی راهروها روشن کنید یا از نورپردازی در فضای باز با استفاده از چراغهای خورشیدی و با یک سبک ساده و سریع بهره بگیرید.»

  1. استفاده از نورپردازی ظریف برای مهمانی ها

مهمانان شب شما دوست ندارند که نور موضعی درخشانی روی سرشان باشد. آنها دوست دارند در آرامش غذا بخورند، بنابراین از مدلی از نورپردازی استفاده کنید که ملایم باشد. مورفی میگوید: «اتاقهای بیرونی، به خصوص مکان پذیرایی باید از نوری نامحسوس و غیرمستقیم بهره بگیرند تا حالتی آسوده برایشان مهیا شود. این روزها بیشتر شاهد استفاده از فانوسها، آویزها و پنکه هایی سقفی هستیم که به منابع نوری متصل شدهاند تا نشیمنگاه ها و مکان های سرو غذا را روشن کنند. سعی کنید همراه این تجهیزات یک دیمر هم قرار دهید تا هنگام پختن یا آمادهسازی غذا نور کاملی فراهم کنند و برعکس هنگام نشستن و آسایش نور را کاهش دهند.

  1. فکر کردن به ایمنی نورپردازی

نورپردازی در فضای بیرون نه تنها محیط نوری برای شما فراهم میکند، بلکه میتواند خانه شما را هم امن کند. مورفی میگوید: «مطمئن شوید که تمام ورودیهای خانه به خوبی روشن شدهاند. بیرون پارکینگ، یک فانوس دیواری در هر سمت در پارکینگ قرار دهید، یا این که یک ابزار نورپردازی بالای در پارکینگ نصب کنید. برای ایمنی بیشتر، هر طرف خانه را میتوانید با استفاده از نورهای موضعی مستقر روی پیشآمدگیهای خانه روشن کنید یا از فانوس هایی روی دیوارهای کناری، پنجره ها و پارکینگ ها استفاده کنید.

Visited 1,632 times, 1 visit(s) today