پروژکتور دفنی

چراغ های دفنی مجموعه صنایع نور صبا دارای رویه و پیچ استیل و بدنه آلومینیوم با پوشش رنگ الکترو استاتیک میباشد و در انواع تک رنگ، فول کالر و RGB در توان های مختلف جهت کاربری های گوناگون تولید میشوند. چراغ دفنی گزینه ای مناسب برای طراحی و اجرای انواع نورپردازی میباشد. نورپردازی دیوارها، ستون ها، درختان کوتاه و بلند و بسیاری موارد دیگر توسط پروژکتورهای دفنی صورت میپذیرد. استفاده از چراغ های دفنی در محل هایی که رفت و آمد زیادی وجود دارد، بدلیل پاگیر نبودن بسیار مناسب است. همچنین سرقت چراغ توکار از پروژکتورهای روکار سخت تر بوده و معمولاً امنیت بیشتری دارند. در ادامه انواع پروژکتور توکار گرد را مشاهده میکنید.

پروژکتور دفنی توکار 1 وات
مدلSLE-PIP-1
توان (w)1
قطر رویه استیل (cm)6
قطر برش گلدان (cm)5
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
جنس جداره عبور نورشیشه سکوریت
رنگ بدنهپودری الکترواستاتیک
ولتاژ کاری(v)110-220 (Vac)
زاویه تابش5 الی 120 درجه بنا بر سفارش
رنگ نوربنا بر سفارش
تولید درصنایع نور صبا ، ایران
پروژکتور دفنی توکار 3 وات
مدلSLE-PIP-3
توان (w)3
قطر رویه استیل (cm)10
قطر برش گلدان (cm)9
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
جنس جداره عبور نورشیشه سکوریت
رنگ بدنهپودری الکترواستاتیک
ولتاژ کاری(v)110-220 (Vac)
زاویه تابش5 الی 120 درجه بنا بر سفارش
رنگ نوربنا بر سفارش
تولید درصنایع نور صبا ، ایران
چراغ دفنی توکار 4 وات
مدلSLE-PIP-4
توان (w)4
قطر رویه استیل (cm)10
قطر برش گلدان (cm)9
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
جنس جداره عبور نورشیشه سکوریت
رنگ بدنهپودری الکترواستاتیک
ولتاژ کاری(v)110-220 (Vac)
زاویه تابش5 الی 120 درجه بنا بر سفارش
رنگ نوربنا بر سفارش
تولید درصنایع نور صبا ، ایران
چراغ دفنی دکوراتیو 4 وات
مدلSLE-PIP-4D
توان (w)4
قطر رویه (cm)10
قطر برش گلدان (cm)9
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
جنس جداره عبور نورشیشه سکوریت
رنگ بدنهپودری الکترواستاتیک
ولتاژ کاری(v)110-220 (Vac)
زاویه تابش5 الی 120 درجه بنا بر سفارش
رنگ نوربنا بر سفارش
تولید درصنایع نور صبا ، ایران
چراغ دفنی 5 وات
مدلSLE-PIP-5
توان (w)5
قطر رویه استیل (cm)12
قطر برش گلدان (cm)11
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
جنس جداره عبور نورشیشه سکوریت
رنگ بدنهپودری الکترواستاتیک
ولتاژ کاری(v)110-220 (Vac)
زاویه تابش5 الی 120 درجه بنا بر سفارش
رنگ نوربنا بر سفارش
تولید درصنایع نور صبا ، ایران
چراغ دفنی توکار 6 وات
مدلSLE-PIP-6
توان (w)6
قطر رویه استیل (cm)12
قطر برش گلدان (cm)11
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
جنس جداره عبور نورشیشه سکوریت
رنگ بدنهپودری الکترواستاتیک
ولتاژ کاری(v)110-220 (Vac)
زاویه تابش5 الی 120 درجه بنا بر سفارش
رنگ نوربنا بر سفارش
تولید درصنایع نور صبا ، ایران
پروژکتور دفنی توکار 7 وات
مدلSLE-PIP-7
توان (w)7
قطر رویه استیل (cm)14
قطر برش گلدان (cm)13
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
جنس جداره عبور نورشیشه سکوریت
رنگ بدنهپودری الکترواستاتیک
ولتاژ کاری(v)110-220 (Vac)
زاویه تابش5 الی 120 درجه بنا بر سفارش
رنگ نوربنا بر سفارش
تولید درصنایع نور صبا ، ایران
پروژکتور دفنی توکار 7 وات
مدلSLE-PIP-9
توان (w)9
قطر رویه استیل (cm)14
قطر برش گلدان (cm)13
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
جنس جداره عبور نورشیشه سکوریت
رنگ بدنهپودری الکترواستاتیک
ولتاژ کاری(v)110-220 (Vac)
زاویه تابش5 الی 120 درجه بنا بر سفارش
رنگ نوربنا بر سفارش
تولید درصنایع نور صبا ، ایران
12w
مدلSLE-PIP-12
توان (w)12
قطر رویه استیل (cm)18
قطر برش گلدان (cm)17
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
جنس جداره عبور نورشیشه سکوریت
رنگ بدنهپودری الکترواستاتیک
ولتاژ کاری(v)110-220 (Vac)
زاویه تابش5 الی 120 درجه بنا بر سفارش
رنگ نوربنا بر سفارش
تولید درصنایع نور صبا ، ایران
12w
مدلSLE-PIP-15
توان (w)15
قطر رویه استیل (cm)20
قطر برش گلدان (cm)19
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
جنس جداره عبور نورشیشه سکوریت
رنگ بدنهپودری الکترواستاتیک
ولتاژ کاری(v)110-220 (Vac)
زاویه تابش5 الی 120 درجه بنا بر سفارش
رنگ نوربنا بر سفارش
تولید درصنایع نور صبا ، ایران
پروژکتور دفنی 18 وات
مدلSLE-PIP-18
توان (w)18
قطر رویه استیل (cm)20
قطر برش گلدان (cm)19
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
جنس جداره عبور نورشیشه سکوریت
رنگ بدنهپودری الکترواستاتیک
ولتاژ کاری(v)110-220 (Vac)
زاویه تابش5 الی 120 درجه بنا بر سفارش
رنگ نوربنا بر سفارش
تولید درصنایع نور صبا ، ایران
پروژکتور دفنی توکار 24 وات
مدلSLE-PIP-24
توان (w)24
قطر رویه استیل (cm)20
قطر برش گلدان (cm)19
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
جنس جداره عبور نورشیشه سکوریت
رنگ بدنهپودری الکترواستاتیک
ولتاژ کاری(v)110-220 (Vac)
زاویه تابش5 الی 120 درجه بنا بر سفارش
رنگ نوربنا بر سفارش
تولید درصنایع نور صبا ، ایران
پروژکتور دفنی توکار 36 وات
مدلSLE-PIP-36
توان (w)36
قطر رویه استیل (cm)30
قطر برش گلدان (cm)29
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
جنس جداره عبور نورشیشه سکوریت
رنگ بدنهپودری الکترواستاتیک
ولتاژ کاری(v)110-220 (Vac)
زاویه تابش5 الی 120 درجه بنا بر سفارش
رنگ نوربنا بر سفارش
تولید درصنایع نور صبا ، ایران

منحنی پخش نور در زاویه 60 درجهمنحنی پخش نور دفنی

ویدئو کوتاه زیر شما را با انواع پروژکتورهای دفنی بیشتر آشنا میکند…

Visited 537 times, 1 visit(s) today