نورپردازی ساختمان مسکونی با نمای رومی

توضیحات نورپردازی نمای ساختمان:

نورپردازی نمای رومیاین پروژه مثل خیلی از مجتمع های بزرگ در دو مرحله نورپردازی شد. بعضی از کارفرمایان ترجیح می دهند نورپردازی نمای ساختمان شان در دو نوبت یا بیشتر انجام شود که دو علت عمده دارد اولا به علت کاهش زمان مصرف از داربست و کاهش هزینه های مربوطه ابتدا طبقات بالایی نما آماده سازی می شود و نورپردازی ان نیز انجام می شود تا داربست زود تر جمع آوری شود. ثانیا دو مرحله ای شدن نورپردازی برای کارفرمایان از نظر شرایط پرداخت  مطلوبتر خواهد بود.

در مرحله اول نورپردازی نمای رومی این پروژه نورپردازی نمای ساختمان به جز طبقات همکف  و پارکینگ در دستور کار قرار گرفت. با توجه به وسعت پروژه و بر ساختمان که بالا بود و با توجه به تعدد المان ها، کارفرمای محترم با پیشنهاد کارشناس نورپردازی مبنی بر استفاده از دو طیف نور در نما موافقت کرده و طرح نهایی به این صورت در آمد که بخش هایی از نما به عنوان background  یا زمینه با طیف نور مهتابی و بعضی از المان ها به عنوان المان تاکید شده با طیف پرتقالی نورپردازی شد. روش دیگر برای تاکید کردن بر این قسمت ها افزایش شدت نور این قسمت بود که بالطبع بر تاکید این المان ها افزوده است. ستون های بلند این نما با جت لایت ها روشن گردید و مابقی با انواع پروژکتورها نورپردازی شد.

تجهیزات نورپردازی نما در مرحله دوم با تشخیص کارفرما  بعد از حدودا  6 ماه از نورپردازی نما و البته نازک کاری داخل ساختمان در نزدیکی اتمام پروژه ، نورپردازی محوطه و همکف انجام شد. با توجه به محوط زیبای  موجود جلوی ساختمان و وجود المان های زیبای معماری در محوطه و بر روی دیوارهای حیاط و درختان و فضای سبز موجود و البته پلکان ورودی ساختمان نورپردازی محوطه جلوه خاصی به ساختمان و محوطه پیرامون داد.

 محصولات به کار رفته: 

  1. جت لایت

  2. والواشر دو لاین

  3. پروژکتور در توان های مختلف

هزینه تجهیزات پروژه (زمان اجرا 1396)

  • تعداد 6 عدد چراغ دفنی 4 وات رنگ پرتقالی جمعاً به مبلغ 336.000 تومان
  • تعداد 15 عدد چراغ دفنی 7 وات آفتابی جمعاً به مبلغ 1.200.000 تومان
  • تعداد 2 عدد چراغ دفنی 9 وات پرتقالی جمعاً به مبلغ 224.000 تومان
  • تعداد 9 عدد چراغ دفنی 12 وات پرتقالی جمعاً به مبلغ 1.200.000 تومان

مجمع هزینه های تجهیزات پروژه نورپردازی نمای مجتمع مسکونی منظریه مبلغ 3 میلیون تومان میباشد.

Visited 3,329 times, 1 visit(s) today