چراغ ضد انفجار

چراغ ضد انفجار
چراغ ضد انفجار

توضیح کوتاهی پیرامون طبقه بندی فضاهای عملیاتی صنایع از نظر آتش سوزی و انفجار در سطح جهانی مطابق با استاندارد بین الملی (IEC) عبارتند از:

استاندارد IEC که در اروپا و بیشتر کشورهای جهان بکار می رود. فقط شامل فضاهایی است که در آنها گازها و بخارات قابل اشتعال وجود داشته Class1 استاندارد NEC را شامل می شود و در صنایع شیمیایی و هیدروکربنی کاربر دارد.دراین استاندارد فضاها بر حسب میزان گازهای قابل اشتعال به سه Zone یا منطقه تقسیم بندی می شوند که عبارتند از :

Zone 0 : فضاهایی است که در آن گاز و هوای قابل اشتعال موجود بوده و برای مدت طولانی وجود خواهد داشت (بیش از ۱۰۰۰ ساعت در سال) این فضا در استاندارد آمریکایی Divisional1 محسوب می شود. لازم به یادآوری است که معمولا در Zone0 هیچ الکتروموتور ضد انفجار یا تجهیزات برقی نصب نمی گردد.

Zone 1 : فضاهایی است که در آن مخلوط گاز و هوا به میزان قابل اشتعال در شرایط عادی بهره برداری به طور متناوب وجود ندارد (بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ ساعت در سال) . این فضاها نیز در Divisional1 قرار می گیرند.

Zone 2 : فضاهایی است که در شرایط عادی بهره برداری مخلوط گاز و هوا به میزان قابل اشتعال وجود نداشته و یا در صورت وجود برای مدت کوتاهی تداوم خواهد داشت (بین ۱ تا ۱۰ ساعت در سال). این فضاها در Divisional2 قرار می گیرند. توضیحات بیشتر در زمینه استانداردهای تجهیزات ضد انفجار به زبان انگلیسی

محصولات این شرکت در زمینه چراغ ضد انفجار شامل انواع تجهیزات روشنایی ضد انفجار از جمله چراغ آویز، چراغ تونلی، پروژکتور، چراغ قوه، چراغ هشدار، خروج ، مهتابی و … با تکنولوژی LED می گردد که برخی ویژگی های عمومی ای تجهیزات به شرح زیر است:

Explosion protection to
-CENELEC
-IEC
-NEC
Can be used in
Zone 1 and Zone 2
Zone 21 and Zone 22
Applicable lamp and wattage£º
LED lamps, energy-saving and long service life
Enclosure in copper-free aluminium, powder coated external surface, rape yellow (RAL1021).

تجهیزات این شرکت قابل استفاده در مخازن و مناطق مستعد خطر با درجه حفاظت ZONE1&2 می باشند

Visited 3,334 times, 1 visit(s) today