پروژکتور LED و پروژکتور پلاک خوان

پروژکتور 30 وات SLH-Pa30

تومان2.900.000

پروژکتور LED و پروژکتور پلاک خوان

پروژکتور 60 وات مینول SLH-Pa60

تومان4.900.000

پروژکتور LED و پروژکتور پلاک خوان

پروژکتور 72 وات بدون نوسان روشنایی SLH-Pa72

تومان4.550.000

پروژکتور LED و پروژکتور پلاک خوان

پروژکتور LED 20 وات

تومان1.450.000

پروژکتور LED و پروژکتور پلاک خوان

پروژکتور LED 48 وات

پروژکتور LED و پروژکتور پلاک خوان

پروژکتور LED پلاک خوان 120LED * 3w

تومان7.200.000
تومان9.500.000

پروژکتور UV ( بلک لایت )

پروژکتور UV بلک لایت – توان 100 وات

تومان3.100.000

پروژکتور UV ( بلک لایت )

پروژکتور UV بلک لایت – توان 150 وات

تومان4.400.000

پروژکتور UV ( بلک لایت )

پروژکتور UV بلک لایت – توان 30 وات

تومان1.200.000

پروژکتور UV ( بلک لایت )

پروژکتور UV بلک لایت – توان 35 وات

تومان1.500.000