پروژکتور UV ( بلک لایت )

پروژکتور UV بلک لایت – توان 500 وات

تومان10.600.000

پروژکتور UV ( بلک لایت )

پروژکتور UV بلک لایت – توان 60 وات

تومان2.300.000

پروژکتور LED و پروژکتور پلاک خوان

پروژکتور ال ای دی 1 وات

تومان130.000

پروژکتور LED و پروژکتور پلاک خوان

پروژکتور ال ای دی 100 وات

تومان3.850.000

پروژکتور LED و پروژکتور پلاک خوان

پروژکتور ال ای دی 6*3وات

تومان980.000

پروژکتور مادون قرمز

پروژکتور پالس پذیر مادون قرمز

تومان5.800.000

پروژکتور ، والواشر دفنی - چمنی

پروژکتور چمنی 18 وات

تومان1.100.000

پروژکتور ، والواشر دفنی - چمنی

پروژکتور چمنی 3 وات

تومان300.000

پروژکتور ، والواشر دفنی - چمنی

پروژکتور چمنی 7 وات

تومان800.000