نورپردازی نمای عربی
نمای عربی نورپردازی
نورپردازی نمای ساختمان مسکونی (نمای مراکشی)

نام پروژه:نورپردازی ساختمان مسکونی با نمای مراکشی

کاربری ساختمان: مسکونی

محدوده: تهرانپارس_ رشید

این پروژه نورپردازی نمای ساختمان مسکونی با معماری عربی_مراکشی می باشد. در ابتدا تصویر از گرافیک این پروژه از طرف کارفرما ارسال شد. برای نورپردازی نمای ساختمان با انواع سبک های معماری در قدم اول باید به بررسی المانهای معماری در نمای ان ساختمان پرداخت و المان های پرتکرار را در یک نما پیدا کرد.

نمای عربی نورپردازیبرای نورپردازی نمای این ساختمان مشاهده می شود که نما شامل ستون های مرتفع، قوس های  محرابی شکل و همچنین پنجره های با طرراحی معماری مراکشی است. همچنین در طرح گرافیکی اولیه مشاهده می شود مشابه معماری مراکشی روی نما از نگاره های نستعلیق و خوشنویسی استفاده شده است.

برای نورپردازی نمای ساختمان در این پروژه همانطور که در تصویر گرافیکی مشخص است و در بازدید های میدانی بدست آمده است پیش بینی نورپردازی از سه سطح طبقه اول طبقه پنجم و پشت بام شده است. به همین دلیل برای نورپردازی نمای ساختمان و آن قسمت های مرتقع که از طبقه اول روی نما آغاز شده و تا طبقه پنجم ادامه پیدا کرده از ترکیب پروژکتور های خطی زن و نور خطی ریسه ها استفاده میکنیم. در طراحی نورپردازی نمای این ساختمان همانطور که در طرح معماری نما وجود دارد برای سر ستون ها هم در اجرا کابل برق پیش بینی شده است که از همین رو برای نورپردازی آن قسمت ها هم یک نور لایت استفاده می کنیم. همچنین در لاین طبقه پنجم چندین ستون وجود دارد که در طراحی نورپردازی نمای ساختمان برای این قسمت ها از نورپردازی تاکیدی استفاده می کنیم و بصورت UPLight  نور مید هیم.  شاخص ترین المان معماری مراکش در این ساختمان را در طبقه پنجم داریم که پنجره ای به صورت مشبک طراحی شده است . برای نورپردازی نمای ساختمان در این قسمت هم از تکنیک BACKLIGHT استفاده کرده و به کمک نور والواشر از پشت نور این قسمت را تامین می کنیم.

البته شایان ذکر است نگاره های نستعلیق نما در اجرا حذف شده است ولی برای نورپردازی نمای ساختمان ی با این المان ها نور FLOODLIGHT پیش بینی می شود تا تمام زیبایی های آن را نمایان کند.

نورپردازی نمای عربی

Visited 1,829 times, 1 visit(s) today

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *