دستگاه نور قرمز ( مشاهده رگ )

(1 بررسی مشتری)

تومان500.000

طیف نور 630 نانومتر (رنگ نور قرمز نزدیک به اینفرارد )

نیاز به 3 عدد باطری نیم قلم

این دستگاه مونتاژ ایرانی می باشد

 

چراغ قوه مادون قرمز
دستگاه نور قرمز ( مشاهده رگ )

تومان500.000