LED مادون قرمز سه وات (چیپ 42mil) دارای زنر معکوس داخلی

تومان24.000

چیپ LED مادون قرمز
LED مادون قرمز سه وات (چیپ 42mil) دارای زنر معکوس داخلی

تومان24.000