LED مادون قرمز یک وات (چیپ 35mil) دارای زنر معکوس داخلی (پک ۱۰ عددی)

تومان150.000

چیپ LED مادون قرمز
LED مادون قرمز یک وات (چیپ 35mil) دارای زنر معکوس داخلی (پک ۱۰ عددی)

تومان150.000