LED مادون قرمز یک وات (چیپ 35mil) دارای زنر معکوس داخلی

تومان15.000

چیپ LED مادون قرمز
LED مادون قرمز یک وات (چیپ 35mil) دارای زنر معکوس داخلی

تومان15.000