LED مادون قرمز یک وات (چیپ 35mil) دارای زنر معکوس داخلی (پک ۱۰ عددی)

تومان160.000

LED IR
LED مادون قرمز یک وات (چیپ 35mil) دارای زنر معکوس داخلی (پک ۱۰ عددی)

تومان160.000